среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety Winylowe na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachety Winylowe na plot i bramę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy projektowane plotki z PCV na plot i furtkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий